Programy edukacyjne

Podstawa prawna: 

  1.          Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników ( Dz. U. z 2017 r., poz. 481).
  2.          Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego praz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkól ( Dz. U. z 2017r. poz. 356).

 

W skład Zestawu Programów Wychowania Przedszkolnego w Miejskim Przedszkolu Nr 4 w Legnicy wchodzą następujące programy:

  1. Program wychowania przedszkolnego PWN dla dzieci 3,4,5 letnich E. Tokarska, J. Kopała; dla dzieci 6 letnich E. Kordos

 

Programy własne:

 

  1. Program innowacji pedagogicznej „Wczesna nauka czytania” autorstwa:  A. Brzeżańska, I. Kowrach, R. Matyszczak, K. Pindor, M. Rosa
  2.  „Pierwsze dni z uśmiechem”-  I. Kowrach, K. Pindor
  3. „Bezpieczny  przedszkolak” R. Matyszczak
  4. „Program wspierania rozwoju mowy” K. Pindor
  5. „Program pracy terapeutycznej z dzieckiem o nieharmonijnym rozwoju” I. Kowrach