Podstawa programowa

Przedszkole pracuje w oparciu o podstawę programową zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z 2017r. poz. 356).

Zapraszamy do zapoznania się z Podstawą Programową.