Dyrektor placówki 

mgr Katarzyna Pindor

 

studia i kwalifikacje zawodowe:

 • logopedia
 • neurologopedia
 • organizacja i zarządzanie oświatą
 • studia III stopnia z dziedziny nauk humanistycznych

Kadra pracowników dydaktycznych

mgr Iwona Kowrach

 • edukacja wczesnoszkolna
 • edukacja przedszkolna
 • glottodydaktyka
 • terapia pedagogiczna
 • instruktor tańca

mgr Lucjana Grajek

 • edukacja wczesnoszkolna
 • edukacja przedszkolna
 • język francuski
 • glottodydaktyka

mgr Joanna Hara

 • edukacja wczesnoszkolna
 • edukacja przedszkolna
 • język francuski
 • glottodydaktyka

mgr Ewelina Kostrakiewicz

 • edukacja wczesnoszkolna
 • edukacja przedszkolna
 • język francuski
 • język angielski
 • glottodydaktyka

mgr Ryszarda Matyszczak

 • edukacja wczesnoszkolna
 • edukacja przedszkolna
 • glottodydaktyka

mgr Marzena Rosa

 • edukacja wczesnoszkolna
 • edukacja przedszkolna
 • glottodydaktyka
 • wychowanie fizyczne z elementami tańca i aerobiku

mgr Magdalena Podkówka

 • edukacja wczesnoszkolna
 • edukacja przedszkolna

mgr Agata Cwynar

 • teologia