Kadra pracowników dydaktycznych

                   Dyrektor przedszkola
mgr Danuta Szetelnicka

 mgr Lucjana Grajek  

 • edukacja wczesnoszkolna
 • edukacja przedszkolna
 • język francuski
 • glottodydaktyka

mgr Joanna Hara

 • edukacja wczesnoszkolna
 • edukacja przedszkolna
 • język francuski
 • glottodydaktyka

mgr Ewelina Kostrakiewicz

 • edukacja wczesnoszkolna
 • edukacja przedszkolna
 • język francuski
 • język angielski
 • glottodydaktyka

mgr Iwona Kowrach

 • edukacja wczesnoszkolna
 • edukacja przedszkolna
 • glottodydaktyka
 • terapia pedagogiczna
 • instruktor tańca

mgr Ryszarda Matyszczak

 • edukacja wczesnoszkolna
 • edukacja przedszkolna
 • glottodydaktyka

mgr Magdalena Podkówka

 • edukacja wczesnoszkolna
 • edukacja przedszkolna
 • glottodydaktyka

mgr Marzena Rosa

 • edukacja wczesnoszkolna
 • edukacja przedszkolna
 • glottodydaktyka
 • wychowanie fizyczne z elementami tańca i aerobiku

mgr Agata Cwynar

 • teologia