Edukacja – co w tym roku

W roku szkolnym 2018/2019 w przedszkolu prowadzone są zajęcia dodatkowe wspierające rozwój dzieci.

Od roku 2004 przedszkole realizuje program innowacji pedagogicznej „Wczesna nauka czytania metodą glottodydaktyki”. W świat liter wprowadzane są u nas już dzieci 3 letnie. Jesteśmy jedyną placówką w mieście prowadzącą zajęcia tą metodą. Nasi nauczyciele posiadają licencje do prowadzenia zajęć tą metodą, przedszkole jest wyposażone w specjalistyczne pomoce dydaktyczne to stosowania tej metody.

Ponadto w przedszkolu prowadzone są zajęcia: 

  •  język angielski – nauka języka prowadzona jest poprzez zabawę. 
  • warsztaty logopedyczne  – doskonalenie i kształtowanie prawidłowej mowy dziecka
  • zajęcia muzyczne metodą Batii Strauss – wprowadzanie dzieci w świat dźwięków i muzyki
  • religia – organizowana dla najstarszych dzieci

Spotkania z biblioteką – dzieci biorą udział w spotkaniach i zajęciach w Ekobibliotece

Muzeum – cykliczne zwiedzanie wystaw, kontakt ze sztuką.

Wycieczki – każdego roku dzieci poznają nasz region, organizujemy autokarowe wycieczki do Jaroszówki, Wąwozu Myśliborskiego, Bogaczowa, lekcje w przyrodzie.

Zajęcia teatralne – rozwijające kreatywność, ekspresję.

 Zajęcia z komputerem – wykorzystując pakiety edukacyjne wprowadzamy dzieci w świat komputerów, przedszkole posiada tablicę interaktywną wykorzystywaną podczas zajęć edukacyjnych.

Zajęcia sportowe – rozwijające sprawność ruchową. Przedszkole wyposażone jest w sprzęt i pomoce do zajęć ruchowych, materace rehabilitacyjne, suchy basen z piłkami.