Dzień w Przedszkolu

RAMOWY ROZKŁAD DNIA 3 I 4 – LATKI

6:00 – 7:30 Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne,
7:30 – 8:15 Zabawy swobodne dzieci, zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne
8:15 – 8:30 Czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do posiłku
8:30 – 9:00 Śniadanie
9:00 – 10:00 Zajęcia dydaktyczne realizowane zgodne z wybranym programem wychowania przedszkolnego
10:00 – 10:20 Zabawy swobodne dzieci według własnych zainteresowań i pomysłów
10:20 – 10:30 Czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do posiłku
10:30 – 10:45 II śniadanie
10:45 – 12:00 Gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, w tym: zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo-ogrodnicze, spacery i wycieczki.
12:00 – 12:10 Czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do posiłku
12:10 – 12:30 I danie – zupa
12:30 – 13:45 Czas na relaks, słuchanie bajek, muzyki klasycznej, muzyki relaksacyjnej
13:45 – 14:00 Czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do posiłku
14:00 – 14:30 II danie
14:30 – 17:00 Zabawy edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci,  praca indywidualna, rozchodzenie się dzieci

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA 5 I 6 – LATKI

6:00 – 7:30 Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne
7:30 – 8:15 Zabawy swobodne dzieci, zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne
8:15 – 8:30 Czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do posiłku
8:30 – 9:00 Śniadanie
9:00 – 10:00 Zajęcia dydaktyczne realizowane zgodne z wybranym programem wychowania przedszkolnego
10:00 – 10:15 Czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do posiłku
10:15 – 10:45 II śniadanie
10:45 – 12:00 Gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, w tym: zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo-ogrodnicze, spacery i wycieczki.
12:00 – 12:30 Zabawy dowolne: tematyczne, konstrukcyjne, badawcze, techniczne,
praca stymulacyjno – kompensacyjna i indywidualna
12:30 – 12:45 Czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do posiłku
12:45 – 13:00 I danie – zupa
13:00 – 13:45 Organizowanie sytuacji sprzyjającej dziecięcej aktywności: zabawy relaksacyjne, gry i zabawy ruchowe, zabawy integracyjne
13:45 – 14:00 Czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do posiłku
14:00 – 14:30 II danie
14:30 – 17:00 Zabawy edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci,  praca indywidualna, rozchodzenie się dzieci